WordPress database error: [Table 'wanyusof_wrd19.wp_taxonomymeta' doesn't exist]
SELECT taxonomy_id, meta_key, meta_value FROM wp_taxonomymeta WHERE taxonomy_id IN (194) ORDER BY meta_id ASC

ilmu dahan

Content Marketing: Ranting atau Batang?

Apabila baru bermula di internet, kita mahu kaya cepat. Lihat iklan 100 taktik buat duit, kita segera tekan. Ini bahaya. Tuan Norizan Sharif sebut ini ilmu ranting. Analoginya sebuah pokok. Ada batang, ada ranting. Batang itu teguh dan kukuh. ranting pula rapuh. Cuma pada ranting, ada bunga. Cantik sekali kelihatan. Manusia mudah terpegun pada bunga-bunga. […]

Previous page Next page