WordPress database error: [Table 'wanyusof_wrd19.wp_taxonomymeta' doesn't exist]
SELECT taxonomy_id, meta_key, meta_value FROM wp_taxonomymeta WHERE taxonomy_id IN (32) ORDER BY meta_id ASC

iklan

Kajian Pergerakan Mata

Saya ingin tunjukkan 2 jenis iklan kepada anda yang kandungannya sama tetapi cara susun aturnya berbeza. Kemudian saya mahu anda nilaikan gambar mana yang lebih senang dan mudah dilihat. Pastinya gambar B lebih senang dilihat berbanding gambar A bukan? Apabila anda melihat gambar A, anda akan mendapati fokus anda akan terpecah kepada dua. Sekejap anda […]

Previous page Next page