WordPress database error: [Table 'wanyusof_wrd19.wp_taxonomymeta' doesn't exist]
SELECT taxonomy_id, meta_key, meta_value FROM wp_taxonomymeta WHERE taxonomy_id IN (99) ORDER BY meta_id ASC

sem

Dominasi Google: SEO vs SEM

Terdapat dua istilah penting dalam pemasaran Google iaitu Search Engine Marketing (SEM) dan Search Engine Optimization. Walaupun kedua-duanya berhubung dengan Google, namun kedua-dua taktik ini sangat berbeza kaedahnya. Search Engine Marketing adalah pemasaran di Google secara berbayar. Dalam istilah yang lain, ianya dikenali sebagai Google Adwords. Search Engine Optimization pula adalah pemasaran di Google secara […]

Previous page Next page