folder Filed in SEO
Dominasi SEO: 5 Istilah Penting SEO
By Wan Yusof Wan Jeffery comment 0 Comments access_time 1 min read

Dalam proses untuk mendominasi SEO, kita akan bertemu dengan beberapa big words yang nampak sukar untuk difahami. Istilah-istilah ini mungkin nampak sukar kerana kita tidak biasa.

Jadi kali ini, saya ingin berkongsi beberapa istilah yang akan sering kita temui dalam proses menguasai ilmu SEO.

Crawling
Proses ini juga dikenali sebagai spidering. Proses ini merujuk kepada aktiviti robot Google masuk ke setiap website dan mengenali data yang ada dalam website berkenaan.

Indexing
Proses di mana robot Google menyimpan data hasil daripada proses crawling tadi. Data ini akan disusun mengikut formula tersendiri.

Processing
Apabila kita membuat carian, robot Google akan menyemak data yang telah melalui proses indexing tadi. Seterusnya membandingkan dengan carian yang dibuat. Google akan memaparkan hasil carian yang paling relevan.

Calculating Relevancy
Proses di mana robot Google menentukan hasil carian yang paling relevan untuk dipamerkan.

Retrieving
Proses menunjukkan hasil carian di halaman Google.

Untuk mempraktiskan SEO, kita tidak perlu memahami istilah-istilah di atas denagn terperinci. Cuma apabila kita memahami istilah ini, ianya memudahkan lagi proses pencernaan maklumat.

Dua proses pertama iaitu Crawling dan Indexing adalah dua proses yang kita boleh memberikan kesan. Maksudnya kita boleh mempengaruhi Crawling dan Indexing. Tetapi untuk proses Retrieving, Calculating Relevancy dan Processing, ianya sukar dipengaruhi.

calculating relevancy crawling indexing processing retrieving

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Cancel Post Comment